Žiadosť starostu obce o dobudovanie odvodňovacej priekopy v ústredí obce.

Žiadosť

Odpoveď