Stanovisko obce k plánovanému zamedzeniu vstupu na nástupište (cesta k železničnej zastávke Nižný Kelčov) cestným motorovým vozidlám.

Oznámenie ZŠR

Stanovisko obce