ŽIadosť starostu obce o opravu nebezpečne prepadnutej cesty III/48778 vo Vyšnom Klečove.

Žiadosť