Žiadosť starostu obce, ktorá bola adresovaná predsedovi ŽSK Ing. Jurajovi Blanárovi, o rekonštrukciu štátnej cesty II/487 v úseku obce Vysoká nad Kysucou.

Žiadosť

Odpoveď