Žiadosť adresovaná Správe ciest ŽSK o vyčistenie prikopy vo Vyšnom Kelčove.


Žiadosť

Odpoveď