Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 4/2021-7 zo dňa 18. 6. 2021.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020587.00 KB15/06/2021, 14:35