Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020, ktorý bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 4/2021-6.1 zo dňa 18. 06. 2021.

pdfZáverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020740.68 KB12/06/2021, 08:27