Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 4/2020-7 zo dňa 29. 6. 2020.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 20191.45 MB30/06/2020, 14:29