Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 9/2019-8 zo dňa 13. 12. 2019.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 20185.48 MB14/12/2019, 14:25