Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 8/2018-5 zo dňa 31. 10. 2018.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017390.35 KB03/01/2019, 20:22