Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 4/2021-7 zo dňa 18. 6. 2021.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020587.00 KB15/06/2021, 14:35

Záverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020, ktorý bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 4/2021-6.1 zo dňa 18. 06. 2021.

pdfZáverečný účet obce Vysoká nad Kysucou za rok 2020740.68 KB12/06/2021, 08:27

Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2019, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 4/2020-7 zo dňa 29. 6. 2020.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 20191.45 MB30/06/2020, 14:29

Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2018, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 9/2019-8 zo dňa 13. 12. 2019.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 20185.48 MB14/12/2019, 14:25

Výročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017, ktorá bola schválená Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 8/2018-5 zo dňa 31. 10. 2018.

pdfVýročná správa obce Vysoká nad Kysucou za rok 2017390.35 KB03/01/2019, 20:22