Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2019 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2020 - 2021 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 10/2018-7.2 zo dňa 20. 12. 2018. Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 10/2018-7.1 zo dňa 20. 12. 2018.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2019, 2020 a 2021397.79 KB03/01/2019, 20:12

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2019126.57 KB03/01/2019, 20:12