Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2019 - 2020 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 7/2017-8.2 zo dňa 12. 12. 2017. Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 7/2017-8.1 zo dňa 12. 12. 2017.

 

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2018 a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2019 - 2020401.42 KB24/01/2018, 12:27

pdfrozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana na rok 2018126.45 KB24/01/2018, 12:27