Rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na rok 2016  a výhľadový rozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2017 - 2018 bol schválený Uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou číslo 8/2015-8 zo dňa 15. 12. 2015. Jeho súčasťou je i rozpočet Základnej školy s materskou školou E. A. Cernana.

pdfRozpočet obce Vysoká nad Kysucou na roky 2016 - 2018460.75 KB

pdfRozpočet ZŠ s MŠ E. A. Cernana na rok 2016104.87 KB