Je známe, že jednotlivé obce v určitom štádiu svojho vývoja dosiahli taký stav, že v súvislosti s vlastnou administratívou potrebovali na potvrdenie vydaných písomností obecnú pečať a teda obecný symbol.

Z minulosti poznáme symbol Obce Vysoká nad Kysucou podľa pečatidla datovaného rokom 1741. Pečatný symbol je celkom jedinečný, je v ňom zobrazený strom, pri ktorom stojí lev, držiaci v labách tri ruže. Navyše lev akoby oblápal strom – situáciu si možno vyložiť tak, že lev sa akoby pokúšal vytrhnúť mohutný strom aj s koreňmi alebo tak, že ho chráni (grafické znázornenie historickej pečate nájdete na Hlavnej stránke vľavo dole).              
                                                                                                       

 Sample Image V prípade historického symbolu obce Vysoká nad Kysucou máme pred sebou príklad ovplyvnenia obecnej symboliky rodovou heraldikou.
Erb obce Vysoká nad Kysucou, vychádzajúci z historickej pečatnej predlohy má túto podobu:
V modrom štíte do zelenej oblej pažite vrastá zelená zlatokmenná borovica, pri nej zľava strieborný späťhľadiaci lev v zlatej zbroji s rozdvojeným a prekríženým chvostom a so zlatou korunou nad hlavou, ľavicou držiaci kmeň stromu a pravicou poza strom podávajúci červenú zlatostredú trojružu na zlatej listnatej stopke.
Znamenie je vložené do dolu zaobleného, tzv. neskorogotického, či tiež španielskeho heraldického štítu.
V zmysle heraldickej konvencie bude možné zlatú podľa potreby zamieňať aj žltou, a striebornú bielou, pričom sa však budú vždy popisovať ako zlatá a strieborná.
V heraldike sa na erb pozeráme z pozície jeho nositeľa, preto sa strany opisujú zdanlivo opačne (lev je heraldicky zľava).
Pri čierno – bielom vyjadrení farieb sa červené vyjadrí zvislým šrafovaním, modrá vodorovným šrafovaním, zelená sa vyjadrí šikmým, zlatá bodkovaním a strieborná ostáva voľná.
   
 Sample Image Vlajka Obce Vysoká nad Kysucou pozostáva z piatich pozdĺžnych pruhov vo farbách modrej (2/7), žltej (1/4), červenej (1/7), bielej (1/7) a zelenej (2/7). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.
   
 Sample Image Zástava Obce Vysoká nad Kysucou má rovnaké farebné zloženie ako vlajka. Pomer jej strán však nie je záväzne stanovený, čo znamená, že zástava môže byť aj dlhšia. Kým vlajka však predstavuje voľný kus textilu, ktorý sa pomocou lanka vztyčuje na stožiar, zástava je vždy pevne spojená so žrďou, stožiarom, alebo krátkym priečnym rohom (ak ide o koruhvu).
   
 Sample Image Krátka zástava Obce Vysoká nad Kysucou je tiež pruhovaná, je však svojou dlhšou stranou pripojená k žrdi. Je určená najmä na hromadnú vlajkovú výzdobu obce.
   
 Sample Image Štandarda starostu Obce Vysoká nad Kysucou má medzi ostatnými symbolmi obce osobité postavenie. Je vlajkou starostu obce, jedným z odznakov jeho úradu. Podobá sa znakovej zástave, je však doplnená o lem vo farbách obce. Štandarda existuje len v jednom vyhotovení.