Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2015 - 2022 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 8/2015 zo dňa 15. 12. 2015.

pdfProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2015 - 20222.45 MB07/05/2020, 20:04