Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou na roky 2007 - 2014 bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva vo Vysokej nad Kysucou č. 7/2007 zo dňa 14. 12. 2007.

pdfProgram hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Vysoká nad Kysucou 2007 - 20142.97 MB07/05/2020, 20:00