Komunitné plánovanie sociálnych služieb je jednou zo základných metód riadenia rozvojových procesov. Predstavuje metódu, pomocou ktorej obec Vysoká nad Kysucou plánuje sociálne služby tak, aby zodpovedali miestnym špecifikám a potrebám jednotlivých občanov. Ide o otvorený proces zisťovania potrieb a zdrojov a hľadanie najlepších riešení v oblasti sociálnych služieb. Komunitné plánovanie obec Vysoká nad Kysucou využilo pre začatie spolupráce a tvorbu trvalejších partnerstiev.

Komunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká nad Kysucou na programovacie obdobie 2018 - 2022 bol schválený Obecným zastupiteľstvom vo Vysokej nad Kysucou dňa 26. 06. 2018 Uznesením č. 5/2018-11.1. Jeho autorom je doc. Ing. Štefan Hronec, PhD.

pdfKomunitný plán sociálnych služieb obce Vysoká nad Kysucou na programovacie obdobie 2018 - 202213.58 MB10/09/2020, 11:12