thumb_dochodci_2010_0001„Aká to rozmarná hra prírody,
aká to radosť z prežitých dní,
i keď už čarokrásna jeseň prichodí,
i vtedy nás neopustia plné sny ...“

 

                                                    thumb_masnicovci0001Jak víchor sa čas a roky prehnali
a zlaté slnce svieti z päťdesiatky
spoločných krokov, ciest, šťastia i úskalí života.

 
Dňa 27. 8. 2010 si pripomenuli 50 spoločne prežitých rokov ZLATÚ SVADBU manželia Terézia a Ján Masnicovci z Vyšného Kelčova zo Zátoky.

Život v láske, láska s nami,
tak sme žili doteraz,
tešili sa spoločne zo všetkého,
čo nám život nadelil za ten čas.

DIAMANTOVÁ SVADBA, ktorej sa dňa 22. 7. 2010 dožili manželia Terézia a Ján Kupšovci z Nižného konca je symbolom dlhého spolunažívania dvoch životných partnerov, je skvostnou spomienkou na deň uzavretia manželstva. Je to chvíľa neopakovateľná.
Želáme im, aby ďalšie roky ich spoločnej cesty sprevádzalo pevné zdravie, láska, porozumenie, aby jeseň spoločného života prežili čo najpríjemnejšie.

Láska, ktorá zvíťazila,
tá nám kvitla ako kvet,
žila v nás ako vzácna sila,
tú nám môžu závidieť.
Krásneho životného jubilea ZLATEJ SVADBY sa dňa 18. 6. 2010 dožili manželia Jozefa a Štefan Mĺkvikovci z Vyšného Kelčova a dňa 2. 7. 2010 manželia Veronika a Ladislav Papajovci zo Škradného.
Prajeme im, aby v dobrom zdraví, v šťastnom rodinnom prostredí, úcte prežili ešte veľa spoločných rokov prežiarených láskou ich najbližších.

Sample Image20. apríl 2009 patril medzi tie „obyčajné“ teplé a slnečné jarné dni. Možno takým mal byť aj v roku 1945. A predsa nebol. Obecná kronika o ňom hovorí ako o jarnom dni, do ktorého sa obyvatelia našej obce zobudili na správu „Semeteš horí!“. V tento deň tu príslušníci vlasovkých jednotiek zavraždili 21 mužov a chlapcov  vo veku od 16 do 51 rokov. Vydrancovali a zapálili 13 domov.

Sample ImageTok rokov zlatý je, keď láska je v ňom,
hoc roky mladé nevrátia sa spiatky
ako prúd čarovných bystrín k prameňom života.
 
Polstoročie uplynulo 27. 2. 2010 od slávnostnej chvíle, keď vykročili na spoločnú cestu životom manželia Mária a František Šutarovci z Jedľovníka.

Sample ImageZrodil sa človek voňavý kvet
a hebký aksamet,
zapáli úsmev a prvé
slovko mama prevraviac,
zrodil sa človek a čo je krajšie?
Čo je viac?

Sample ImageAko víchor sa čas a roky prehnali a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest, šťastia i úskalí života.
Zlatú svadbu, symbol dlhého spolunažívania oslávili 1. augusta 2009, manželia Jozefa a Jozef Hofríkovci z Vyšného Kelčova.
Želáme im z celého srdca zdravie, radosť a pohodu, nech ich stále obklopuje láska a úcta ich najbližších, nech je jeseň ich života pre nich čo najpríjemnejšia, aby sa naďalej ešte dlhé roky tešili v kruhu svojej rodiny.

Čas života je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi vráskami tvár. Zostávajú však milé spomienky na spoločne prežité roky ...
V máji uplynulo 50 rokov, keď si slovko „ÁNO“ povedali manželia Jozef a Anna ŠROMKOVCI z Vyšného Kelčova. Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred päťdesiatimi rokmi i naďalej horí a upevňuje ich spoločný život.