Sample ImageRôzne kultúrno-spoločenské podujatia v podobe plesov a ľudových zábav nám dávajú tušiť, že sa blíži čas fašiangov. Nie je tomu inak ani vo Vysokej nad Kysucou. V sobotu 17. februára 2007 sa v miestnom Kultúrnom dome uskutočnil už 4. ročník tradičného  „Pochovávania basy“.

Sample ImageSkvostná spomienka na deň uzavretia manželstva – diamantova svadba, ktorej sa dňa 25. 11. 2006 dožili naši spoluobčania manželia Emília a Jozef Komadovci. Spolu prežili 60 rokov vzácnych chvíľ, plných lásky, porozumenia, vernosti, odriekania, stálosti i obety. Sú bohatí vekom – skúsenosťou a múdrosťou veselí, duchom mladí, aj keď ich mladosť odniesol čas a vek ich poznačil šedinami. Významnému jubileu im prišiel popriať starosta obce a pracovníci Obecného úradu k ich ďalšej spoločnej ceste veľa zdravia, lásky, porozumenia, aby im na nej stále slnko svietilo a hriala ich láska ich vnúčat a detí.

Sample ImagePodobne ako každý kalendárny rok, v čase slávenia sviatku sv. Mikuláša, i tento rok pokračovala naša obec v tradícia organizovania stretnutia vysockých detí so sv. Mikulášom v Kultúrnom dome.
Už od štvrtej hodiny sa pred kultúrnym domom zhromažďovali hlúčiky detí, ktoré chceli aspoň jedným očkom nakuknúť za dvere sály kultúrneho domu, kde už poctivo trénovali a robili posledné úpravy na svojom kultúrnom predstavení, deti zo ZŠ E. A. Cernana. Už tradične, tí najmenší, prišli v doprovodne svojich „nebojácnych“ rodičov, nakoľko všetci asi zdieľali názor jedného z nich, ktorý povedal: „Ja sa čerta bojím, ale môj otec, ten by mu kožuch vyprášil, preto je tu so mnou!“

Sample ImageV dnešný deň 24. novembra 2006 sa v Pamätnej izbe E. A. Cernana na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou konala milá akcia - Privítanie našich najmenších občanov do života.
Malú slávnosť spestrili svojimi piesňami a básničkami naši škôlkári, ktorí každé dieťatko v kolíske pokolísali, aby sa im dobre počúval spev učiteliek z materskej školy.

V rozšírenej časti tohto článku si, len tak pre zaujímavosť, môžete pozrieť najpočetnejšie priezviská obyvateľov trvale žijúcich v našej obci.