thumb kvety kolesoReferentka z úseku obecnej knižnice a kultúry Monika Perďochová spoločne s pracovníčkou na úseku sociálnych vecí pani Margitou Kubačákovou navštívili 2 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch august a september svoje krásne životné jubileá. Boli nimi:

pani Helena Jendrisková – 92 rokov

pani Štefánia Bobčíková – 85 rokov

thumb kytica velkaReferentka z úseku obecnej knižnice a kultúry Monika Perďochová navštívila 3 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch apríl a máj svoje krásne životné jubileá. Boli nimi:

pani Helena Lučanová – 90 rokov

pani Anna Gavláková – 90 rokov

pani Jozefa Lajčáková – 80 rokov

thumb obrucky zemanSvoje krásne životné jubileum Zlatú svadbu oslávili dňa 28. 05. 2020 manželia Ján a Anna Zemanovci z Nižného Kelčova. Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok. Päťdesiat rokov spoločného života znamená 18 262 dní spolužitia v láske. Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom.

thumb kvety3 2020Do spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.

Telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

Referentka z úseku obecnej knižnice a kultúry Monika Perďochová spoločne s pracovníčkou na úseku sociálnych vecí p. Margitou Kubačákovou spoločne navštívili 2 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiaci január svoje krásne životné jubileá.

thumb uvitanie deti2019 040Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším pokladom, najvzácnejším, najkrehkejším, najplnším kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až do konca života rodičov.

Aj najväčší básnik sotva nájde výraznejší a presvedčivejší symbol ľudského šťastia, ako sú blaženosťou svietiace oči matky a otca pri pohľade na svoje novorodeniatko. Svojou láskou mu dali život.

thumb obrucky2Polstoročie uplynulo 25. septembra 2019 od slávnostnej chvíle, keď vykročili na spoločnú cestu životom manželia Jaroslav a Anna Lučanovci z Ústredia – Novej kolónie. Míľnik, na ktorom je vyznačená zlatá päťdesiatka, nie je zástavkou všednou a každodennou, ale dôstojnou a sviatočnou.

thumb svadobne prsteneSvoje krásne a veľmi výnimočné životné jubileum 65. rokov spoločného života oslávili 28. augusta 2019 manželia Ján a Mária Kubincovci z Vysokej nad Kysucou - Nižného konca. Oslava 65. rokov spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom. Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 65 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety.

obrucky28. august 2019 bol pre manželov Antona a Máriu Mlkvíkovcov z Vyšného Kelčova výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

thumb IMG 1070Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 14. 08. 2019 oslávili manželia Štefan a Marta Mikovčákovci z Vysokej nad Kysucou.

Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok. Päťdesiat rokov spoločného života znamená 18 262 dní spolužitia v láske. Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom.