thumb_veselkovci_01Čo nás vlastne spolu spája,
je to zem a krídla, let,
je to láska a my dvaja
a ten náš spoločný svet.

DIAMANTOVÁ SVADBA vzácna, neopakovateľná chvíľa, ktorej sa dňa 9.novembra 2012 dožili manželia Vlasta a Milan Veselkovci z Vyšného Kelčova.

Za tú lásku, obetavosť,
nech vám život zdravím odplatí,
nech vám šťastie žiari
a chodníček k spokojnostinech nie je nikdy zaviaty.

ZLATEJ SVADBY sa dňa 18. októbra 2012 dožili manželia Marta a Ján Kurečkovci. 

thumb_navsteva_domov2012_02Obec Vysoká nad Kysucou si každoročne v adventnom čase spomína na našich občanov, ktorí jeseň života a čas Vianoc prežívajú v domovoch sociálnej starostlivosti. Nebolo tomu inak ani tento kalendárny rok.

thumb_uvitanie_november2012_21Vítame ťa malý spoluobčan medzi nami, dieťatko si krásne, ako ruža medzi kvetinami.
Osudu lós šťastný máš, že si sa tu narodilo, želáme ti, abys v blaženosti dlho, dlho žilo.
Nech sú dni tvojho detstva veselé, vítame ťa medzi nami srdečne.

Dňa 22. 11. 2012  sa v pamätnej izbe E. A. Cernana konala milá slávnosť. Starosta obce Mgr. Anton Varecha privítal najmenších spoluobčanov:

Len s láskou v ďalších rokov
vedno pôjdeme cestou ciest,
na tej ceste platí jedno,že nás naša láska bude viesť.

Diamantová svadba - skvostná spomienka na 21.jún 1952, keď na spoločnú cestu vykročili manželia Mária a Imrich Miníkovci. Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 60 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety.

Päťdesiat rokov ušlo rýchlo,
obzrime sa spolu späť,
aj keď šťastie zavše stíchlo,
lásku vime naspamäť.

Zlatá svadba, ktorej sa dňa 21. júna 2012 dožili manželia Emília a Jozef Kubincovci z Nižného Kelčova je vzácnou chvíľou, plnou dojatia a spomienok na spoločné prežité roky.

thumb_uvitanie_jun2012_26V stredu 15. júna 2012 sme v Pamätnej izbe E. A. Cernana uvítali do života našich najmenších spoluobčanov - Damiána Štefka, Vandu Kozákovú, Zuzanu Liskovú, Lauru Putoríkovú, Lukáša Kubinu, Marcela Kalakaja, Emu Varechovú, Sebastiána Zemana a Vanesu Ďurčanskú.

thumb_kuzmovci_cena_mesta_cadca_12Snáď kvôli každodenej rutine a jednoduchej dennej ľudskosti, považujeme mnohých ľudí, ktorí žijú medzi nami za obyčajných či všedných, neuvedomujúc si ich jedinečnosť, výnimočnosť a vzácnosť. Takými ľuďmi, na ktorých je právom hrdá i Obec Vysoká nad Kysucou, ako na svojich občanov,  sú i manželia Kužmovci.

thumb_ples2012_54V sobotu 4. februára 2012 sa v sále kultúrneho domu konal v poradí už 6. Reprezentačný ples obce Vysoká nad Kysucou. Reprezentačný ples slávnostným príhovorom a prípitkom otvoril starosta obce Mgr. Anton Varecha.