thumb_den_matiek2011_0005Dnes k vašej chvále slovo hľadám čisté
na lúkach mája v rodnej reči,
chcem poďakovať vám za všetko,
za všetky vaše deti.

Deň matiek, ktorý sa oslavuje vždy 2.májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje nenahraditeľnosť a jedinečnosť matky.

thumb_semetes2011_001020. apríl 1945 je „čiernym“ dňom histórie našej obce. V tom čase tento jarný dátum pripadol na piatok. Približne o 6:00 hod. ráno osadou Semeteš otriasol výbuch nášľapnej míny, ktorá podľa rozprávania usmrtila koňa jedného z práve prechádzajúcej skupiny vojakov. I napriek tomu, že osadou často prechádzali z Turzovky do Veľkého Rovného a miestnych obyvateľov si nevšímali, tento krát to bolo inak.

thumb_ucitel_000128. marec - sviatok všetkých učiteľov, vychovávateľov, pedagogických pracovníkov, ktorým patrí vďaka za to, že nám otvorili cestu k poznaniu.
A práve v tento deň - deň narodenia Jána Amosa Komenského, pozval starosta obce Mgr. Anton Varecha všetkých pedagogických pracovníkov v zriaďovateľskej pôsobnosti našej obce do sály kultúrneho domu.

thumb_domovy2010_0001Pribúdajúci sneh, ktorý pokryl celý náš kraj a žiarivé ozdoby nám všetkým pripomínajú, že sa blíži čas Vianoc. Tento nádherný sviatok v každom z nás prebúdza pocity spolupatričnosti, lásky, pokoja a predovšetkým i spomienok keď sa stretáva celá rodina. Spomienky sú o to intenzívnejšie u tých, ktorí spomínajú už mimo svoju rodnú obec ako je tomu u našich obyvateľov žijúcich v zariadeniach pre seniorov.

thumb_uv_nov_2010_0001Na koho sa toto dieťa podobá,
na tvoj obraz, na môj, na oba ....

V utorok 23. novembra 2010 v slávnostnom príhovore poslankyňa obecného zastupiteľstva pani Mária Varechová privítala našich najmenších spoluobčanov a ich rodičov. Deťom popriala pevné zdravie, šťastie, veľa slnka do všedných dní, aby sa im splnili ich túžby a ciele, rodičom veľa rodičovskej lásky, trpezlivosti aby vytvorili domov, kde sa budú ich deti radi vracať.

thumb_dochodci_2010_0001„Aká to rozmarná hra prírody,
aká to radosť z prežitých dní,
i keď už čarokrásna jeseň prichodí,
i vtedy nás neopustia plné sny ...“

 

                                                    thumb_masnicovci0001Jak víchor sa čas a roky prehnali
a zlaté slnce svieti z päťdesiatky
spoločných krokov, ciest, šťastia i úskalí života.

 
Dňa 27. 8. 2010 si pripomenuli 50 spoločne prežitých rokov ZLATÚ SVADBU manželia Terézia a Ján Masnicovci z Vyšného Kelčova zo Zátoky.

Život v láske, láska s nami,
tak sme žili doteraz,
tešili sa spoločne zo všetkého,
čo nám život nadelil za ten čas.

DIAMANTOVÁ SVADBA, ktorej sa dňa 22. 7. 2010 dožili manželia Terézia a Ján Kupšovci z Nižného konca je symbolom dlhého spolunažívania dvoch životných partnerov, je skvostnou spomienkou na deň uzavretia manželstva. Je to chvíľa neopakovateľná.
Želáme im, aby ďalšie roky ich spoločnej cesty sprevádzalo pevné zdravie, láska, porozumenie, aby jeseň spoločného života prežili čo najpríjemnejšie.

Láska, ktorá zvíťazila,
tá nám kvitla ako kvet,
žila v nás ako vzácna sila,
tú nám môžu závidieť.
Krásneho životného jubilea ZLATEJ SVADBY sa dňa 18. 6. 2010 dožili manželia Jozefa a Štefan Mĺkvikovci z Vyšného Kelčova a dňa 2. 7. 2010 manželia Veronika a Ladislav Papajovci zo Škradného.
Prajeme im, aby v dobrom zdraví, v šťastnom rodinnom prostredí, úcte prežili ešte veľa spoločných rokov prežiarených láskou ich najbližších.