Matka – čo všetko v sebe skrýva jedno slovo.
Matka – jej úsmev, ktorý oslňuje, jej veľké srdce, ktoré skrýva nekonečnú lásku,
ale i lásku, ktorou plným priehrštím zahŕňa okolitý svet.
Matka je oceán i slnko, je to teplá ľudská dlaň a láskavé slovo.

thumb_den_matiek2014_10Matka – čo všetko v sebe skrýva jedno slovo.
Matka – jej úsmev, ktorý oslňuje, jej veľké srdce, ktoré skrýva nekonečnú lásku,
ale i lásku, ktorou plným priehrštím zahŕňa okolitý svet.
Matka je oceán i slnko, je to teplá ľudská dlaň a láskavé slovo.

thumb_cernanKalendárny rok 2014 má prívlastok „jubilejný“ pre najslávnejšieho rodáka z našej obce amerického astronauta E. A. Cernana.

Pri príležitosti jeho krásneho životného jubilea - 80. narodenín, ktorých sa pán E. A. Cernan dožil 14. marca, mu starosta obce Mgr. Anton Varecha zaslal v mene všetkých obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou, ako rodnej obce jeho starých rodičov, pozdravný list s úprimným blahoželaním.

thumb_semetes2014_13Pred 69. rokmi sa skončil najväčší ozbrojený konflikt, aký kedy ľudstvo zažilo – II. svetová vojna.  Zahynulo v ňom viac ako 50 miliónov ľudí, materiálne škody boli také obrovské, že sa vôbec nedajú vyčísliť.
Jeho veľkosť však nemeriame iba počtom vojakov, ktorí sa na ňom zúčastnili, alebo počtom zapojených krajín, ale aj obludnosťou ideológie istej si svojím víťazstvom a ochotnej urobiť čokoľvek, aby ho dosiahla. Fašizmus nehanebne určoval, kto má byť vyvoleným občanom, kto má patriť do nižšej kategórie a kto vôbec nemá právo na existenciu.

thumb_ocenenie_pivko_01Obec Vysoká nad Kysucou s nadšením každoročne víta ponuku Kysuckej kultúrnej nadácie na predloženie návrhu výnimočných osobností kultúrneho, spoločenského, športového či podnikateľského prostredia z radov obyvateľov našej obce či našich vzácnych rodákov, ktorým by bolo možné udeliť výnimočné ocenenie Osobnosť Kysúc. Možnosť navrhnúť  výnimočné osobnosti z radov našich obyvateľov i rodákov využila obec Vysoká nad Kysucou v auguste kalendárneho  roku 2013.

Veľa je na svete krásnych a drahých vecí.  Svet v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším  pokladom, najvzácnejším, najkrehkejším, najplnším  kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až do konca života rodičov.
V pamätnej izbe E. A. Cernana  vo Vysokej nad Kysucou v  utorok 26. novembra   2013 ako malé hviezdičky zažiarili očká našich najmenších spoluobčanov, ktorých sme slávnostne privítali do života.

thumb_uvitanie_november2013_17Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším pokladom, najvzácnejším, najkrehkejším, najplnším  kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až do konca života rodičov.

V pamätnej izbe E. A. Cernana  vo Vysokej nad Kysucou v utorok 26. novembra 2013 ako malé hviezdičky zažiarili očká našich najmenších spoluobčanov, ktorých sme slávnostne privítali do života.

Ako víchor sa čas a roky prehnali  a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest,
šťastia i úskalí života.
Krásneho životného jubilea ZLATEJ SVADBY sa dňa 03. 08. 2013 dožili manželia Štefan a Anna
Ligáčovci  z Vyšného konca a zároveň v tento deň oslávili ZLATÚ SVADBU aj manželia Ján
a Pavlína  Bobčíkovci zo Semeteša.

Ako víchor sa čas a roky prehnali
a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest, 
šťastia i úskalí života.


Krásneho životného jubilea ZLATEJ SVADBY sa dňa 03. 08. 2013 dožili manželia Štefan a Anna Ligáčovci z Vyšného konca a zároveň v tento deň oslávili ZLATÚ SVADBU aj manželia Ján a Pavlína  Bobčíkovci zo Semeteša.

Láska, ktorá zvíťazila,
tá nám kvitla ako kvet,
žila v nás ako vzácna sila,
tú nám môžu závidieť.
DIAMANTOVÁ SVADBA, ktorej sa dňa 02. 08. 2013 dožili manželia Anton a Emília
Kubicovci z Vyšného Kelčova  je symbolom dlhého spolunažívania dvoch životných
partnerov, je skvostnou spomienkou na deň uzavretia manželstva.

Láska, ktorá zvíťazila,
tá nám kvitla ako kvet, 
žila v nás ako vzácna sila,
tú nám môžu závidieť.


DIAMANTOVÁ SVADBA, ktorej sa dňa 02. 08. 2013 dožili manželia Anton a Emília Kubicovci z Vyšného Kelčova je symbolom dlhého spolunažívania dvoch životných partnerov, je skvostnou spomienkou na deň uzavretia manželstva.

thumb_bobcikovci_d Tok rokov zlatý je, keď láska je v ňom,
hoc roky mladé nevrátia sa spiatky
ako prúd čarovných bystrín k prameňom života.

V septembri  uplynulo 60 rokov, keď si slovko „ÁNO“ povedali  manželia Jozef a Štefánia

Bobčíkovci zo Semeteša.

 

thumb_hlavacakovci_02I my chceme vám blahoželať
k vašej zlatej svadbe.
Nech vám ešte dlho zlaté slnko svieti
na tie roky zasiate tiež v zlatej siatbe.

Päťdesiatročnú spoločnú cestu života ZLATÚ SVADBU oslávili 24. novembra 2012 manželia Terézia a Štefan Hlavačákovci.