kytica2Majte vždy zdravia celé hory, šťastia ako kvapiek v mori,

lásky nech Vám toľko patrí, ako snehu majú Tatry.

Vo štvrtok 18. mája 2017 pani Margita Kubačáková z úseku sociálnych vecí a rodiny s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili 5 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili svoje krásne životné jubileá.

thumb semetes2017 02120. apríla 2017 ubehlo už 72. rokov od udalosti, ktorá je v histórii obce Vysoká nad Kysucou označovaná ako najhoršia krvavá dráma. Udalosť označovaná ako Semetešská tragédia navždy zmenila osudy nie len obyvateľov osady Semeteš, ale i obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou.

thumb zlata svadba hazuchovci 01Človek ani nemá potuchy, otočí sa a čas uletí, tak sa dnes stalo, že 50 rokov nám to dalo.

Päťdesiat prekrásnych rokov, za ten čas sme urobili veľa šťastných krokov.

Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 21. 01. 2017 oslávili manželia Milan a Helena Kupšovci z Vysokej nad Kysucou a 04. 02. 2017 oslávili svoju krásnu ZLATÚ SVADBU aj manželia Štefan a Anna Hazukovci z Vyšného Kelčova (na fotografii).

tulipanyDo tvojich spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.

Prajem telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

V piatok 10. marca 2017 pani Margita Kubačáková z úseku sociálnych vecí a rodiny s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili 5 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili svoje krásne životné jubileá.

thumb kuzma 75V piatok 17. februára 2017 oslávil "polovičné" okrúhle životné jubileum - 75. rokov života, známy folklórista, etnológ, pedagóg, vedec a zakladateľ folklórneho súboru Kelčovan či speváckeho zboru Kysuca - Mgr. Pavol Kužma. Ešte veľa životnej iskry, umleckých vystúpení, veľa síla na prípravu nádherných programov no predovšetkým veľa zdravia a životného entuziazmu mu prišli popriať i starosta rodnej obce Čierne Ing. Pavol Gomola a starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha, v ktorej Mgr. Pavol Kužma spoločne so svojou manželkou Mgr. Amáliou Kužmovou našli svoj celoživotný domov a priestor pre tvorbu a výskum.

Tak teda majstre Živióóó...

thumb IMG 0013Tak ako široký vedecký svet, všetkých nadšencov astronautiky a vesmíru i obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou hlboko ranila smutná správa o smrti potomka Anny a Štefana Čerňanovcov - amerického astronauta Eugena Andrew Cernana (*14. marca 1934 -  +16. januára 2017). Ten svoj hlboký vzťah k svojim starým rodičom a k ich domovine vyjadril vo svojom zápise do obecnej kroniky 28. septembra 1994 a v liste zo dňa 18. apríla 2014, ktorý obci Vysoká nad Kysucou zaslal ako poďakovanie za gratuláciu k okrúhlemu životnému jubileu.

V mene všetkých obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou vyslovujem hlbokú a úprimnú sústrať všetkým jeho blízkym. Odišiel človek, ktorý za sebou nezanechal len životnú trasu, ale podarilo sa mu za sebou zanechať i stopu a to nie hocikde, ale priamo na Mesiaci!

Mgr. Anton Varecha, starosta obce

 

thumb kondolencna listina 02Obec Vysoká nad Kysucou umiestnila do Pamätnej izby E. A. Cernana Kondolenčnú listinu, v ktorej môže široká verejnosť vyjadriť svoju účasť a úprimnú sústrasť nad úmrtím EUGENA A. CERNANA (CAPTAIN, USN, RET.), NASA ASTRONAUT (FORMER).

Kondolenčná listina bude verejnosti dostupná v pracovných dňoch od 17. januára 2017 v čase od 7:15 hod. do 15:15 hod. v Pamätnej izbe E. A. Cernana v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.

kytica 2Starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha spoločne so pracovníčkou obce na úseku sociálnych vecí a rodiny pani Margitou Kubačákovou, v utorok 20. 12. 2016 navštívili v Domove dôchodcov v Makove pána Jozefa Legerského, ktorý oslávil svoje životné jubileum 80. rokov a pani Annu Baričákovú, ktorá oslávila svoje životné jubileum 85. rokov.

kyticaV dňoch 16. a 18. novembra 2016 starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha spoločne s referentkou na úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou, navštívili v domácnostiach 7 spoluobčanov, korí oslávili svoje životné jubileá.

Boli nimi: pani Kubincová Mária, pani Pavlíková Janka a pán Kubačka Ján - 80. rokov, pani Pavlicová Anna, pán Duchoň Pavol – 85. rokov, pani Pavlíková Karolína - 92. rokov a pán Kubinec Ján – 91. rokov od ich narodenia.