thumb IMG 0013Tak ako široký vedecký svet, všetkých nadšencov astronautiky a vesmíru i obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou hlboko ranila smutná správa o smrti potomka Anny a Štefana Čerňanovcov - amerického astronauta Eugena Andrew Cernana (*14. marca 1934 -  +16. januára 2017). Ten svoj hlboký vzťah k svojim starým rodičom a k ich domovine vyjadril vo svojom zápise do obecnej kroniky 28. septembra 1994 a v liste zo dňa 18. apríla 2014, ktorý obci Vysoká nad Kysucou zaslal ako poďakovanie za gratuláciu k okrúhlemu životnému jubileu.

V mene všetkých obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou vyslovujem hlbokú a úprimnú sústrať všetkým jeho blízkym. Odišiel človek, ktorý za sebou nezanechal len životnú trasu, ale podarilo sa mu za sebou zanechať i stopu a to nie hocikde, ale priamo na Mesiaci!

Mgr. Anton Varecha, starosta obce

 

thumb kondolencna listina 02Obec Vysoká nad Kysucou umiestnila do Pamätnej izby E. A. Cernana Kondolenčnú listinu, v ktorej môže široká verejnosť vyjadriť svoju účasť a úprimnú sústrasť nad úmrtím EUGENA A. CERNANA (CAPTAIN, USN, RET.), NASA ASTRONAUT (FORMER).

Kondolenčná listina bude verejnosti dostupná v pracovných dňoch od 17. januára 2017 v čase od 7:15 hod. do 15:15 hod. v Pamätnej izbe E. A. Cernana v budove Obecného úradu vo Vysokej nad Kysucou.

kytica 2Starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha spoločne so pracovníčkou obce na úseku sociálnych vecí a rodiny pani Margitou Kubačákovou, v utorok 20. 12. 2016 navštívili v Domove dôchodcov v Makove pána Jozefa Legerského, ktorý oslávil svoje životné jubileum 80. rokov a pani Annu Baričákovú, ktorá oslávila svoje životné jubileum 85. rokov.

kyticaV dňoch 16. a 18. novembra 2016 starosta obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha spoločne s referentkou na úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou, navštívili v domácnostiach 7 spoluobčanov, korí oslávili svoje životné jubileá.

Boli nimi: pani Kubincová Mária, pani Pavlíková Janka a pán Kubačka Ján - 80. rokov, pani Pavlicová Anna, pán Duchoň Pavol – 85. rokov, pani Pavlíková Karolína - 92. rokov a pán Kubinec Ján – 91. rokov od ich narodenia.

thumb uvitanie jun 2016 23Veľa je na svete krásnych a drahých vecí. Svet v sebe skrýva obrovské poklady a skvosty, ale narodenie dieťaťa je tým najzázračnejším pokladom, najvzácnejším, najkrehkejším, najplnším kvetom lásky, ktorého omamujúca vôňa nevyprchá až do konca života rodičov.

V pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou v stredu 15. júna 2016 ako malé hviezdičky zažiarili očká našich najmenších spoluobčanov, ktorých sme slávnostne privítali do života.

thumb vystava cipar19V tomto kalendárnom roku si obec Vysoká nad Kysucou pripomína 400. výročie založenia obce. Pri tejto príležitosti usporadúva rôzne akcie zamerané na pripomenutie si tohto významného jubilea.  Úvodným podujatím bola jubilejného roka bola vernisáž výstavy  ak. mal. Miroslava Cipára, ktorá sa konala v sále kultúrneho domu v piatok 20. mája 2016 o 18:00 hod.  pod názvom „SEM-SA-TEŠ Vysoká má 400“

Miroslav CipárKaždoročne Kysucká kultúrna nadácia v spolupráci s mestom Čadca oceňuje významné osobnosti Kysúc. Návrhy na ocenenie predkladajú jednotlivé obce a mestá Kysúc a o konečnom ocenení vždy rozhodne Správna rada nadácie. Medzi ocenenými laureátmi v tomto kalendárnom roku bol, na veľkú radosť všetkých „vysočanov“, i známy slovenský maliar, grafik, sochár, dizajnér, ilustrátor a rodák z Vysokej nad Kysucou akademický maliar Miroslav Cipár - ocenený za výnimočné celoživotné výtvarné dielo.

thumb uvitanie deti november2015 21Na koho sa toto dieťa podobá,

na tvoj obraz, na môj, na oba ...

V pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou v stredu 18. novembra 2015 ako malé hviezdičky zažiarili očká našich najmenších spoluobčanov, ktorých sme slávnostne privítali do života.

thumb seniori2015 38 „Aká to rozmarná hra prírody,

aká to radosť z prežitých dní,

i keď už čarokrásna jeseň prichodí,

i vtedy nás neopustia plné sny ...“

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sa vo štvrtok 15. októbra 2015 v sále kultúrneho domu vo Vysokej nad Kysucou zišli seniori, aby si spoločne zaspomínali na mnoho jarí i jesení, ktorými prešli a ktoré sa tak rýchlo minuli uprostred každodenných starostí a radostí života.