thumb Inovec 042Že nebolo akurát jubilejné? Aj to sa stane, keď ani v tomto veku nemáme dostatok času na všetko. Hlavné však bolo, že sa na ňom v sobotu 18. 11. 2017 stretlo 18 absolventov Základnej školy vo Vysokej nad Kysucou, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v školskom roku 1965/1966.

thumb uvitanie november2017 021Slávnostné chvíle z príležitosti uvítania detí do života, zažili rodičia spolu so svojimi ratolesťami v stredu 8. novembra 2017 v pamätnej izbe E. A. Cernana vo Vysokej nad Kysucou. Starostovi obce Mgr. Antonovi Varechovi  boli menovite predstavené deti, ako naši najmenší spoluobčania obce, ktorých rodičia priniesli k slávnostnému privítaniu do života a zápisu do Pamätnej knihy.

thumb kanakovci 001Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok. Päťdesiat rokov spoločného života znamená 18 262 dní spolužitia v láske. Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom.

Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 07. 10. 2017 oslávili manželia Milan a Antónia Kaňákovci z Vyšného Kelčova.

thumb vavricovci50 rokov spolu – to je niečo! Za tú dobu zmenilo sa kadečo …

Ale na vašej láske nič. Prajeme vám tých rokov ešte viac.

Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 15. 07. 2017 oslávili manželia Miroslav a Otília Vavricovci z Vysokej nad Kysucou.

kytica3Do spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.

Telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

Starosta obce Mgr. Anton Varecha s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili 3 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili svoje krásne životné jubileá.

thumb ligacova 80Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.

Aj my Vám chceme zaželať dobrého zdravíčka od Pána z nebíčka.

Dňa 29. mája 2017 starosta Obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha spoločne s pracovníčkou z kultúry Nikolou Zajacovou navštívili domácnosť jednej spoluobčianky pani Amálie Ligačovej, ktorá oslávila svoje krásne životné jubileum 85. rokov. Popriali jej veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a odovzdali jej aj jubilejný balíček.

kytica2Majte vždy zdravia celé hory, šťastia ako kvapiek v mori,

lásky nech Vám toľko patrí, ako snehu majú Tatry.

Vo štvrtok 18. mája 2017 pani Margita Kubačáková z úseku sociálnych vecí a rodiny s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili 5 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili svoje krásne životné jubileá.

thumb semetes2017 02120. apríla 2017 ubehlo už 72. rokov od udalosti, ktorá je v histórii obce Vysoká nad Kysucou označovaná ako najhoršia krvavá dráma. Udalosť označovaná ako Semetešská tragédia navždy zmenila osudy nie len obyvateľov osady Semeteš, ale i obyvateľov obce Vysoká nad Kysucou.

thumb zlata svadba hazuchovci 01Človek ani nemá potuchy, otočí sa a čas uletí, tak sa dnes stalo, že 50 rokov nám to dalo.

Päťdesiat prekrásnych rokov, za ten čas sme urobili veľa šťastných krokov.

Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 21. 01. 2017 oslávili manželia Milan a Helena Kupšovci z Vysokej nad Kysucou a 04. 02. 2017 oslávili svoju krásnu ZLATÚ SVADBU aj manželia Štefan a Anna Hazukovci z Vyšného Kelčova (na fotografii).