thumb svadobne prsteneSvoje krásne a veľmi výnimočné životné jubileum 65. rokov spoločného života oslávili 28. augusta 2019 manželia Ján a Mária Kubincovci z Vysokej nad Kysucou - Nižného konca. Oslava 65. rokov spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom. Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 65 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety.

obrucky28. august 2019 bol pre manželov Antona a Máriu Mlkvíkovcov z Vyšného Kelčova výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

thumb IMG 1070Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 14. 08. 2019 oslávili manželia Štefan a Marta Mikovčákovci z Vysokej nad Kysucou.

Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok. Päťdesiat rokov spoločného života znamená 18 262 dní spolužitia v láske. Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom.

thumb kytica ruzi3Pani Anna Opialová z úseku matriky a evidencie obyvateľstva s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili domácnosť pani Márie Dočárovej, ktorá sa dožila krásneho životného jubilea 92 rokov. Jubilantke popriali ešte dlhé roky života a odovzdali jej darček.

thumb kytica ruzi2Pracovníčky obce Margita Kubačáková Anna Opialová a Nikola Zajacová spoločne navštívili domácnosti našich obyvateľov, ktorí sa dožili krásnych životných jubileí. Malý darček a kyticu odovzdali:

Vlaste Krišťákovej, ktorá oslávila svoje krásne životné jubileum 80 rokov,

Jozefovi Makukovi, ktorý sa dožil krásneho životného jubilea 95 rokov,

Emílii Skybíkovej, ktorá sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov.

Jubilantom popriali ešte dlhé roky života v kruhu svojich najbližších.

thumb kytica ruzovaTým najkrajším pozdravom, čo na srdci máme, 

svoje prianie začíname

k narodeninám prajeme to čo je najdrahšie - zdravie

to čo človek hľadá - šťastie

a to čo človek pri troche porozumenia nájde - lásku.

thumb baricak 02Ako víchor sa čas a roky prehnali

a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest, šťastia i úskalí života.

Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 08. 02. 2019 oslávili manželia Jarmila a Ján Baričákovci z Vysokej nad Kysucou.

 

Prajeme Vám šťastie, pretože je krásne,

prajeme Vám zdravie, pretože je vzácne,

prajeme Vám lásku, lebo jej je málo

a všetko dobré, čo by za to stálo.

thumb opialova 01Všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku,

hlavne veľa úprimnej lásky,

ktorá vždy príjemne na srdci zohreje,

pevné zdravie pre Vás a všetkých Vašich blízkych,

život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci na tvári Vám želáme ...