thumb obrucky maslakovciPolstoročie uplynulo 27. augusta 2020 od slávnostnej chvíle, keď vykročili na spoločnú cestu životom manželia Milan a Mária Maslákovci z Nižného konca – U Rekši. Míľnik, na ktorom je vyznačená zlatá päťdesiatka, nie je zástavkou všednou a každodennou, ale dôstojnou a sviatočnou.

thumb kytica tulipanovStarosta obce Mgr. Anton Varecha spolu s referentkou na úseku  knižnice a kultúry Monikou Perďochovou navštívili 4 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch október a november svoje krásne životné jubileá. 

thumb barosova 80 Barošová 80.jpgVo štvrtok  11. decembra 2020 navštívili starosta obce Mgr. Anton Varecha spoločne s referentkou na úseku knižnice a kultúry Monikou Perďochovou pani Ľudmilu Barošovú z Nižného Kelčova,  ktorá oslávila svoje krásne životné jubileum 80 rokov.  Jubilantke  spoločne  popriali veľa zdravia, šťastia, lásky,  Božieho požehnania a odovzdali  darčekový balíček.

 

 

thumb slnecniceSvoje krásne a veľmi výnimočné životné jubileum 97 rokov oslávil 23. novembra 2020 pán Štefan Kavalek  z Vysokej nad Kysucou - Nižného konca. Stal sa tak najstarším občanom žijúcim v našej obci. Oslava 97 rokov je udalosťou, ktorá je dopriata iba máloktorému človeku. Život mu  počas  prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal mu zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ.

thumb erik jancikKaždoročne Rada mládeže Žilinského kraja pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej a predsedu Združenia miest a obcí Slovenska Branislava Trégera realizuje Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť. Do 5. ročníka  starosta obce Mgr. Anton Varecha za obec Vysoká nad Kysucou nominoval aktívneho mladého človeka i z našej obce. Po posúdení všetkých nominovaných bolo Ocenenie za aktívne občianstvo a ľudskosť v kategórii AKTÍVNY MLÁDEŽNÍK udelené ERIKOVI JANČÍKOVI z Vysokej nad Kysucou!

thumb obrucky kubalZlatá svadba – vzácna spomienka na 10. september 1970, keď na spoločnú cestu vykročili manželia Elena a Jozef Kubalovci z Vyšného konca. Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 50 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety.

thumb kvety kolesoReferentka z úseku obecnej knižnice a kultúry Monika Perďochová spoločne s pracovníčkou na úseku sociálnych vecí pani Margitou Kubačákovou navštívili 2 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch august a september svoje krásne životné jubileá. Boli nimi:

pani Helena Jendrisková – 92 rokov

pani Štefánia Bobčíková – 85 rokov

thumb kytica velkaReferentka z úseku obecnej knižnice a kultúry Monika Perďochová navštívila 3 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch apríl a máj svoje krásne životné jubileá. Boli nimi:

pani Helena Lučanová – 90 rokov

pani Anna Gavláková – 90 rokov

pani Jozefa Lajčáková – 80 rokov

thumb obrucky zemanSvoje krásne životné jubileum Zlatú svadbu oslávili dňa 28. 05. 2020 manželia Ján a Anna Zemanovci z Nižného Kelčova. Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok. Päťdesiat rokov spoločného života znamená 18 262 dní spolužitia v láske. Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom.