Sample ImageV dnešný deň 24. novembra 2006 sa v Pamätnej izbe E. A. Cernana na Obecnom úrade vo Vysokej nad Kysucou konala milá akcia - Privítanie našich najmenších občanov do života.
Malú slávnosť spestrili svojimi piesňami a básničkami naši škôlkári, ktorí každé dieťatko v kolíske pokolísali, aby sa im dobre počúval spev učiteliek z materskej školy.

V rozšírenej časti tohto článku si, len tak pre zaujímavosť, môžete pozrieť najpočetnejšie priezviská obyvateľov trvale žijúcich v našej obci.