Život v láske, láska s nami,
tak sme žili doteraz,
tešili sa spoločne zo všetkého,
čo nám život nadelil za ten čas.

DIAMANTOVÁ SVADBA, ktorej sa dňa 22. 7. 2010 dožili manželia Terézia a Ján Kupšovci z Nižného konca je symbolom dlhého spolunažívania dvoch životných partnerov, je skvostnou spomienkou na deň uzavretia manželstva. Je to chvíľa neopakovateľná.
Želáme im, aby ďalšie roky ich spoločnej cesty sprevádzalo pevné zdravie, láska, porozumenie, aby jeseň spoločného života prežili čo najpríjemnejšie.