Čas života je neúprosný, svojvoľne farbí vlasy na bielo a brázdi vráskami tvár. Zostávajú však milé spomienky na spoločne prežité roky ...
V máji uplynulo 50 rokov, keď si slovko „ÁNO“ povedali manželia Jozef a Anna ŠROMKOVCI z Vyšného Kelčova. Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred päťdesiatimi rokmi i naďalej horí a upevňuje ich spoločný život.

Prajeme im, aby ich stále obklopovala láska, šťastie, porozumenie a pevné zdravie na spoločnej ceste a čarovnú jeseň svojho života, aby prežili v pohode a radostnom kruhu svojich najbližších.

 Manželia Jozef a Anna ŠROMKOVCI
 Sample Image