Sample ImageVždy keď sa narodí človek zapáli sa na oblohe hviezda, hovorí staré ľudové porekadlo.
Dňa 27. 11. 2008 v pamätnej izbe A. E. Crenana svietili ako malé krásne hviezdy očká našich najmenších spoluobčanov.

Uvítali sme medzi nami Sabinu Kubačákovú, Antreja Paškuliaka, Alžbetu Karlovú, Natáliu Matejíkovú, Nikolu Jedinákovú a Anetu Balážovú.
Rodičom sme zaželali, aby ich sprevádzalo pevné zdravie zasnúbené s radosťou prameniacou z úspešného napredovania ich milovaných detí, aby z nich vychovali ľudí veľkorysého srdca.
Deťom sme popriali v zdraví a šťastí prežitý život, nech sa uskutočnia ich túžby a ciele a hrejivý dotyk rodičovských dlaní nech im nedá zabudnúť na pevný stôl domova, ku ktorému by sa vždy rady vracali.

 Sample Image
 Sample Image