Sample ImageVo štvrtok 16. októbra sa pri príležitosti Mesiaca úcty k starším zišli v sále kultúrneho domu dôchodcovia. V slávnostnom príhovore, ktorý predniesol starosta obce Ing. Ladislav Kubačák, sa im úprimne poďakoval a do ďalších rokov im poprial veľa zdravia, pohody a spokojnosti v kruhu najbližších. 
Kultúrnym programom im toto popoludnie spríjemnili deti z  MŠ, ZŠ E.A. Cernana a s pásmom „Pred svadbou“ i folklórna skupina Vysočanka.
Všetci by sme si mali uvedomiť že nielen v mesiaci október máme  prejavovať úctu k starším, ale počas celého roka im dávať najavo, ako nám na nich záleží.

 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image
 Sample Image