thumb jesena kytica2 Starosta obce Mgr. Anton Varecha spolu s referentkou na úseku  knižnice a kultúry Monikou Perďochovou navštívili pána PaedDr. Michala Findru, ktorý oslávil v mesiacoch júl svoje krásne životné jubileum 80 rokov. 
Zároveň referentka na úseku knižnice a kultúry Monika Perďochová navštívila 4 domácnosti  spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch august, september a október svoje životné jubileá.

 

 

Boli nimi:
pani Anna Kubincová - 85 rokov
pani Anna Pupíková - 80 rokov
pán Ján Kubinec - 96 rokov
pani Terézia Zajacová - 80 rokov
Všetkým oslávenkyniam a oslávencom sme popriali veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a každému sme odovzdali i darčekový balíček.