thumb kondolencna listina IMG 7803Slovenskými médiami v pondelok 8. novembra 2021 vo večerných hodinách zarezonovala správa o úmrtí akademického maliara, grafika, ilustrátora, sochára a slovenského umelca Miroslava Cipára, ktorý je rodákom z Vysokej nad Kysucou. Smutná správa sa hlboko dotkla i jeho rodiska. Obec Vysoká nad Kysucou i jeho rodáci vyjadrujú smútiacej rodine hlbokú účasť a úprimnú sústrasť nad jeho úmrtím.
Pre širokú verejnosť obec Vysoká nad Kysucou umiestnila pred dielo Miroslava Cipára vo výstavných priestorov vestibulu obecného úradu Kondolenčnú listinu, v ktorej môže široká verejnosť vyjadriť svoju účasť a úprimnú sústrasť nad úmrtím akademického maliara Miroslava Cipára.
Kondolenčná listina bude verejnosti dostupná v pracovných dňoch od 09. novembra 2021 v čase od 7:15 hod. do 15:15 hod.