thumb obrucky tichyLen s láskou v ďalších rokov vedno pôjdeme cestou ciest,

na tej ceste platí jedno, že nás naša láska bude viesť.

16. september 2021 bol pre manželov Máriu a Viliama Tichých z Ústredia výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred päťdesiatimi rokmi i naďalej horí a upevňuje ich spoločný život. Prajeme im, aby ich stále obklopovala láska, šťastie, porozumenie a pevné zdravie na spoločnej ceste a čarovnú jeseň svojho života, aby prežili v pohode a radostnom kruhu svojich najbližších.