thumb obrucky odnogaLen s láskou v ďalších rokov vedno pôjdeme cestou ciest,

na tej ceste platí jedno, že nás naša láska bude viesť.

Zlatá svadba – vzácna spomienka na 14. august 1971, keď na spoločnú cestu vykročili manželia Ľudmila a Jozef Odnogovci z Novej kolónie. Život im počas spoločne prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal im zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ. Spolu prežili 50 rokov vernosti, porozumenia, lásky a obety.

Jubilujúcim manželom k tomuto vzácnemu výročiu poprial starosta obce Mgr. Anton Varecha a pracovníčka na úseku knižnice a kultúry Monika Perďochová, aby ich ďalšie spoločné roky boli iba slnečné, plné zdravia, lásky, porozumenia a vzájomnej úcty. Každý spoločne prežitý deň nech je pre nich radostný, naplnený pozornosťou detí a vnúčat a jeseň ich života nech je len šťastím a láskou posiata.