thumb obrucky kolenickaTok rokov zlatý je, keď láska je v ňom,

hoc roky mladé nevrátia sa spiatky

ako prúd čarovných bystrín k prameňom života.

Polstoročie uplynulo od 12. augusta 1971, keď vykročili na spoločnú cestu životom manželia Ľudmila a Jozef Koleničkovci zo Širokého mosta. Míľnik, na ktorom je vyznačená zlatá päťdesiatka, nie je zástavkou všednou a každodennou, ale dôstojnou a sviatočnou.

Pri príležitosti tohto významného sviatku im starosta obce Mgr. Anton Varecha spolu s pracovníčkou na úseku knižnice a kultúry Monikou Perďochovou zaželali z celého srdca zdravie, radosť, pohodu, lásku a silu ducha na prekonávanie prekážok, aby tie ďalšie roky prežité v kruhu svojich najbližších boli obrazom len šťastných okamihov života.