thumb obrucky kupsoTok rokov zlatý je, keď láska je v ňom,

hoc roky mladé nevrátia sa spiatky ako prúd čarovných bystrín k prameňom života.

Svoje krásne životné jubileum Zlatú svadbu oslávili dňa 22. 07. 2021 manželia Emília a Ľubomír Kupšovci z Ústredia. Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok.

Päťdesiat rokov spoločného života znamená 18 262 dní spolužitia v láske. Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie. Jubilujúcim manželom prajeme do ďalšieho života ešte dlhé roky šťastného spolužitia naplneného láskou, zdravím, šťastím a spokojnosťou.