thumb letna kyticaStarosta obce Mgr. Anton Varecha s referentkou úseku obecnej knižnice a kultúry Monikou Perďochovou spoločne navštívili 3 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiaci jún svoje okrúhle životné jubileá. Boli nimi:

pán Anton Janetka – 80 rokov

pani Anna Rekšáková – 80 rokov

pani Anna Janitová – 80 rokov

Zároveň referentka na úseku obecnej knižnice a kultúry Monika Perďochová navštívila pani Emíliu Nekorancovú, ktorá oslávila svoje krásne životné jubileum 80 rokov.

Oslávenkyniam a oslávencovi sme popriali veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a každému sme odovzdali i darčekový balíček.

 

Do spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti. Telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.