thumb obrucky kubinaAko víchor sa čas a roky prehnali a zlaté slnce svieti z päťdesiatky spoločných krokov ciest, šťastia i úskalí života.

15. apríl 2021 bol pre manželov Jána a Emíliu Kubinovcov z Nižného konca výnimočný. Práve v tento deň pred päťdesiatimi rokmi si povedali svoje „ÁNO“. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie.

Plameň lásky zapálený v ich srdciach pred päťdesiatimi rokmi i naďalej horí a upevňuje ich spoločný život. Prajeme im, aby ich stále obklopovala láska, šťastie, porozumenie a pevné zdravie na spoločnej ceste a čarovnú jeseň svojho života, aby prežili v pohode a radostnom kruhu svojich najbližších.