Sample ImageVšeličo môže človek zastaviť, ale nie čas! Čas je rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom. Pri jeho toku sme sa dnes (28. 4. 2008) zastavili, aby sme pri životnom jubileu, pri 50-tich spoločne prežitých rokoch – ZLATEJ SVADBE navštívili manželov Melániu a Imricha ČERŇANOVCOV z Ústredia. Zaželali sme im k ich krásnemu životnému jubileu len to najkrajšie čo život môže dať a samozrejme ešte mnoho spoločných rokov života...