thumb slnecniceSvoje krásne a veľmi výnimočné životné jubileum 97 rokov oslávil 23. novembra 2020 pán Štefan Kavalek  z Vysokej nad Kysucou - Nižného konca. Stal sa tak najstarším občanom žijúcim v našej obci. Oslava 97 rokov je udalosťou, ktorá je dopriata iba máloktorému človeku. Život mu  počas  prežitých rokov nadelil všetko čo mal, dal mu zdravie, šťastie, radosť, lásku, no a občas i žiaľ.

K tomuto vzácnemu životnému jubileu mu poprial starosta obce Mgr. Anton Varecha a pracovníčka na úseku knižnice a kultúry Monika Perďochová,  aby jeho ďalšie roky boli iba slnečné, plné zdravia, lásky, porozumenia. Každý spoločne prežitý deň v kruhu svojich najbližších  nech je preňho  radostný, naplnený pozornosťou detí, vnúčat a pravnúčat  a jeseň jeho života nech je len šťastím a láskou posiata.

 

Všeličo môže človek zastaviť, ale nie čas!

Čas je rieka nášho života. Míňa sa deň za dňom, rok za rokom.