thumb kytica velkaReferentka z úseku obecnej knižnice a kultúry Monika Perďochová navštívila 3 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili v mesiacoch apríl a máj svoje krásne životné jubileá. Boli nimi:

pani Helena Lučanová – 90 rokov

pani Anna Gavláková – 90 rokov

pani Jozefa Lajčáková – 80 rokov

Zároveň starosta obce Mgr. Anton Varecha s referentkou úseku obecnej knižnice a kultúry Monikou Perďochovou spoločne navštívili:

pani Emíliu Skybíkovú, ktorá oslávila v mesiaci máj krásne životné jubileum 91 rokov.

Popriali im veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a každému odovzdali i darčekový balíček.

 

Prajeme Vám šťastie, pretože je krásne,

prajeme Vám zdravie, pretože je vzácne,

prajeme Vám lásku, lebo jej je málo

a všetko dobré, čo by za to stálo.