thumb kytica ruzi3Pani Anna Opialová z úseku matriky a evidencie obyvateľstva s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili domácnosť pani Márie Dočárovej, ktorá sa dožila krásneho životného jubilea 92 rokov. Jubilantke popriali ešte dlhé roky života a odovzdali jej darček.

 

Všetko najlepšie k Vášmu krásnemu sviatku, hlavne veľa úprimnej lásky,

ktorá vždy príjemne na srdci zohreje,

pevné zdravie pre Vás a všetkých Vašich blízkych,

život plný naplnených snov a každý deň úsmev žiariaci na tvári Vám želáme...