Prajeme Vám šťastie, pretože je krásne,

prajeme Vám zdravie, pretože je vzácne,

prajeme Vám lásku, lebo jej je málo

a všetko dobré, čo by za to stálo.

Starosta obce Mgr. Anton Varecha v piatok 08. 02. 2019 s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili domácnosť pani Heleny Jendriskovej, ktorá sa dožila krásneho životného jubilea 90. rokov. Jubilantke popriali ešte dlhé roky života a odovzdali jej kyticu a darček.