thumb jancikovci zlata svadba 2018Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 26. septembra 2018 oslávili manželia Margita a Anton Jančíkovci z Vysokej nad Kysucou - Ústredia.

Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok. Päťdesiat rokov spoločného života znamená 18 262 dní spolužitia v láske.

 

Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom. Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie. Jubilujúcim manželom prajeme do ďalšieho života ešte dlhé roky šťastného spolužitia naplneného láskou, zdravím, šťastím a spokojnosťou.

 

I my chceme vám blahoželať

k vašej zlatej svadbe.

Nech vám ešte dlho zlaté slnko svieti

na tie roky zasiate tiež v zlatej siatbe.