thumb Inovec 042Že nebolo akurát jubilejné? Aj to sa stane, keď ani v tomto veku nemáme dostatok času na všetko. Hlavné však bolo, že sa na ňom v sobotu 18. 11. 2017 stretlo 18 absolventov Základnej školy vo Vysokej nad Kysucou, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku v školskom roku 1965/1966.

 

Po úvodnom stretávaní, pri ktorom boli v rôznych formách vyslovované otázky ktorých cieľom bolo dozvedieť sa, kto že to práve prichádza a následne aj radosť zo správneho tipu, nasledovali po úvodnom prípitku vzájomné informácie o tých, ktorí na stretnutie mohli prísť a neprišli, aj o tých ktorí už prísť nemohli - lebo čas plynie a nie každému ho bolo namerané toľko, aby tu mohol byť s nami.

Po tejto úvodnej  a veľmi interesantnej rekapitulácii nastal čas na oživovanie spomienok od školských čias po súčasnosť, vzájomné rozhovory, spomínanie a hodnotenie minulého, ale aj úvahy ako ešte stihnúť to, čo sa doposiaľ nepodarilo.

Že to nasledujúce stretnutie plánované na rok 2020 opäť nebude „okrúhle“ na tom nezáleží – dôležité bude byť tu a zúčastniť sa ho.

 

Text a foto: Anton Opial