thumb kanakovci 001Päťdesiat rokov v manželstve je päťdesiatkrát 365 spoločných dní, so všetkým, čo k tomu patrí hory a údolia, nádeje a sklamania, radosť i smútok. Päťdesiat rokov spoločného života znamená 18 262 dní spolužitia v láske. Polstoročie spoločného života je udalosťou, ktorej oslava je dopriata iba máloktorým manželským párom.

Svoje krásne životné jubileum ZLATEJ SVADBY dňa 07. 10. 2017 oslávili manželia Milan a Antónia Kaňákovci z Vyšného Kelčova.

 

Prešli dlhú spoločnú cestu a celým týmto úsekom života ich spájala predovšetkým vzájomná úcta, láska a porozumenie. Jubilujúcim manželom prajeme do ďalšieho života ešte dlhé roky šťastného spolužitia naplneného láskou, zdravím, šťastím a spokojnosťou.

 

Kedysi ste si prstienky dali a už je to pár rokov.

Večnú lásku ste si sľubovali a ten sľub nikdy nezobrali ste späť.

Tak ako kedysi, tak aj dnes Vám v srdci zvony znejú.

Šťastie, lásku k Vášmu výročiu chceme Vám zaželať.