kytica3Do spomienok už sa veľa zmestí, šťastie i slzy, chvíle bez bolesti.

Telu zdravie, ruke pevný stisk, pokoj do srdca i nejaký ten zisk.

Starosta obce Mgr. Anton Varecha s referentkou z úseku obecnej knižnice a kultúry Nikolou Zajacovou spoločne navštívili 3 domácnosti spoluobčanov, ktorí oslávili svoje krásne životné jubileá.

pani Terézia Zajacová - 80 rokov

pani Veronika Kováčiková - 90 rokov

pani Mária Dočárová - 90 rokov

Popriali im veľa zdravia, šťastia a Božieho požehnania a každému odovzdali i jubilejný darček.

 

pani Mária Dočárová - 90 rokov