thumb ligacova 80Dožiť sa radosti kvitnúceho rána je zázrak milosti, najkrajší dar Pána.

Aj my Vám chceme zaželať dobrého zdravíčka od Pána z nebíčka.

Dňa 29. mája 2017 starosta Obce Vysoká nad Kysucou Mgr. Anton Varecha spoločne s pracovníčkou z kultúry Nikolou Zajacovou navštívili domácnosť jednej spoluobčianky pani Amálie Ligačovej, ktorá oslávila svoje krásne životné jubileum 85. rokov. Popriali jej veľa zdravia, šťastia, lásky, Božieho požehnania a odovzdali jej aj jubilejný balíček.